“Optimize your website today. Optimize the company tomorrow.” - Jim Sterne
RSS icon Email icon Home icon
  • Diskuzní fórum

    Největší diskuzní fórum k webové analytice, které založil Eric T. Peterson (Web Analytics Demystified) a nyní je pod patronátem Web Analytics Association (WAA). Fórum funguje jednak jako community support, tj. pokud máte problém s implementací nebo používáním konkrétního nástroje, máte velkou šanci, že vám tady někdo dokáže odpovědět, a jednak jako hlásná trouba nových trendů a nástrojů. Pokud chcete držet palec na tepu webové analytiky, doporučuji toto fórum sledovat! Pokud se chcete zaregistrovat, jděte na http://tech.groups.yahoo.com/group/webanalytics/

    V češtině existuje poradna pro Google Analytics od Romana Appeltauera.

    Poslední příspěvky z RSS: